x
Dimnida Blog
Sosyal Medya Nedir?

Sosyal Medya, Wikipedia’da yer alan tanımı itibariyle “Web 2.0´ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemidir”.

Web 2.0 ise, VikipediaFacebookYoutube, flickr, Delicious, Ekşi Sözlük, v.b. arkadaşlık siteleri gibi kullanıcıların diğer kullanıcılar için ziyaret ettikleri İnternet siteleri veya kullandıkları web teknolojisidir.

Daha genel ve sade bir tanımla ise, sosyal medya, sosyalleşmek, diğer kişilerle iletişimde bulunmak, tanıdıkların amaç, yaşam ve hedefleri gibi detayları birbirleriyle paylaştığı, anlık gelişmelerle aktarımların birçok kişi tarafınca bilinmesini sağlayan bir iletişim ağıdır.

Sosyal Medya takip edilmeyi ve takip etmeyi, kısacası münferit platformda izlenilebilir olmayı getirir. Sosyal Medya kişilere birbirlerinin hayatlarındaki en son gelişmeleri haber veren bir habercidir.

Bu sebepledir ki markaların, Facebook, Twitter, Fuorsquare gibi sosyal ağlar üzerinden potansiyel müşteriye ulaşmak için artık geleneksel pazarlama yöntemlerinden daha etkili ve hızlı bir şekilde pazarlama çalışmaları yürütmeye başladılar.

Birçok sektör “sosyal medya” yönetimini ister istemez hizmet ağlarına eklemeye başladı ki bunların başında halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, pazarlama, reklam ve benzeri iletişim kanalları yer almaktadır.

Medyayı bünyesine katan firmalar düzenledikleri kampanyalarla hizmet vermekte oldukları şirketleri, hedef tüketici kitleleri ile buluşturmayı hedefliyor.

Siz de potansiyel müşteri grubunuzla sosyal medya kanallarını kullanarak kişisel iletişim kurabilirsiniz.

Bu gibi iletişimler, marka değerinizi arttıracak ve marka bilinilirliğiniz üzerinde olumlu ve güven dolu bir izlenim oluşturacaktır. Böylesi bir iletişim ayrıca hedef kitle alışkanlıklarını ya da profilini ölçümleme şansını da size verecektir.  Sosyal Medya kanallarını kullanarak hedef kitlenizin tercihlerini öğrenmek size zaman, para ve efor tasarrufu da sağlar.

Sosyal Medya Avantajları Nelerdir?